top of page
business-people-communication-office-meeting-room-concept_edited.jpg

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית או בשמה השני פינוי ובינוי, מאפשרת לנו כיזמים להפוך שכונות ישנות ובניינים רעועים לשכונות חדשות עם דירות ראויות למגורים. החברה מנהלת 3 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בצורה מקצועית, תוך כדי שמירה על סטנדרטים גבוהים, עיצוב ואדריכלות מרשימים, עמידה בזמנים, גב כלכלי איתן ושירות אישי ומקצועי. להלן שלושת השכונות שבהם פועלת החברה בתחום ההתחדשות העירונית בעיר אילת:

  • שכונת צאלים

  • שכונת יעלים

  • צופית תחתית

bottom of page